Read Alle fabels : met houtgravures van Thomas Bewick - by Aesop (eBooks, ePUB, PDF, Downloads)

Aesop

Het begrip fabel wordt vaak ten onrechte verbonden met lectuur voor kinderen. Evenals sprookjes echter, zijn fabels verhalen die in feite een verpakking vormen voor een strekking die meestal bestaat uit het aanprijzen van bepaalde deugden. Deze deugden liggen veelal op het gebied van de mensen onderling en weerspiegelen de gedachten en idealen ten aanzien van het levensged

Title : Alle fabels : met houtgravures van Thomas Bewick
Author :
Rating : 7
ISBN :
Format Type : Hardcover
Number of Pages :